Restaurování fotografií

Rodina 

Fotografie zhotovená technikou-slaný proces, rok 1906. Stav před a po restaurování

Detail fotografie

Před restaurováním, po dolití papírové směsi a po retuši

Detail

Želatinová fotografie, datace 1980, poškozené okraje

Chlapec

Želatinová fotografie, datace 1980, poškozené okraje

Muž s fotoaparátem

Odstranění skvrn, rok 1980. Želatinová fotografie. Stav před a po restaurování

Rodina

Co dokáže teplo. Fotografie byla umístěna blízko krbu. Kolódiová fotografie. Stav před a po restaurování. 

Bratři

Stav před a po restaurování

Detail

Stav před a po restaurování

Vyrovnání zvlněných fotografií

  Separace fotografie od nevhodného podkladu  

Zpětné upevnění odchlipující fotografické vrstvy

   Zhotovení negativu a následné vytvoření kopie  

  Retušování  

Před a po vyrovnání fotografie